Kontaktujte nás


 Ďakujeme za vašu správu

 Náš tím sa vám čoskoro ozve.


  Eurokredit, družstvo
  Divízia: Adante Systems
  Slovenskej jednoty 10
  040 01 Košice
  Slovensko


  Korešpondenčná adresa:
  Boženy Nemcovej 30
  040 01 Košice
  Slovensko


  IČO: 36217352

  IČ DPH: SK2020063199


  IBAN: SK3011000000002625710618


  +421 911 468 655


  info@adante.systems