Google Workspace pre neziskové organizácie

Neziskové organizácie čelia mnohým výzvam, ako sú obmedzené zdroje, vysoká miera požiadaviek a potreba efektívneho fungovania. Google Workspace a naše služby vám v tom dokážu pomôcť.

Cloudové riešenie Google Workspace je cenovo dostupné a nevyžaduje investície do drahého hardvéru a softvéru. Náklady na IT infraštruktúru a údržbu sa tak minimalizujú, čím sa ušetria finančné prostriedky, ktoré je možné využiť na priame napĺňanie cieľov neziskovej organizácie.

Organizácie ktorým sme pomohli

Poskytujeme školenia, konzultácie a technickú podporu, aby neziskové organizácie mohli naplno využiť všetky funkcie Google Workspace a dosiahnuť tak maximálnu efektivitu.


Kontaktujte nás